Đăng Mu mới

Lưu ý: - Bài viết bạn gửi sẽ được đăng lên trong vòng không quá 24h.
- Bài viết của bạn phải điền đầy đủ các thông tin bắt buộc.
- Các mu với tên miền miễn phí (vd: myvnc.com, no-ip.com...)
sẽ không được đăng.

Tên Mu
Tên Server
Phiên bản
Alpla Test
Open beta
Trang chủ
Exp
Drop
Anti Hack