Vị trí đặt quảng cáo tại Mu mới nhất

STT Vị trí Kích thước Dung lượng Loại file Hiển thị Số lượng
1 Banner giữa 870x120 200KB GIF,PNG,JPG Toàn trang 5
2 Banner trái 270*510 200KB GIF,PNG,JPG Toàn trang 2

Bảng giá quảng cáo tại Mu mới nhất : Liên hệ

Các quy định về bảng giá đặt banner, logo quảng cáo tại Mu mới nhất:

- Giá trên tính theo từng tháng. Chúng tôi sẽ có chương trình khuyến mãi đặt biệt cho những khách hàng đặt nhiều banner hoặc đặt một banner nhiều tháng.

- Thay đổi banner hàng tháng phù hợp với chương trình của khách hàng miễn phí

- Đưa lên mạng trong vòng 24h đối với banner